Αγαπητοί μας πελάτες,
για τη δική σας
ασφάλεια
αλλά και των εργαζομένων μας

_

Σας ενημερώνουμε για την υποχρεωτική χρήση
ιατρικής ή μη ιατρικής μάσκας, καθ’ όλη
τη διάρκεια της παρουσίας σας μέσα
στο κατάστημα (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.45850/17.7.2020)

Υπενθυμίζουμε ότι η διαπίστωση από τις αρμόδιες
Αρχές, της μη συμμόρφωσης με το ανωτέρω,
επισύρει πρόστιμο προς τον καταναλωτή
ύψους 150,00€