Ευχαριστούμε θερμά τους καταναλωτές μας για τις αγορές τους & έτσι κι εμείς εξασφαλίζουμε τροφή για τα αδέσποτα!

Βοηθάμε χαρίζοντας τους πόντους των αγορών μας με την Club Card για καλό σκοπό!
Ευχαριστούμε θερμά τους καταναλωτές μας που όλοι μαζί φροντίζουμε καθημερινά για τα παρακάτω ιδρύματα