Φυλλάδιο Κρήτης - Ισχύει από 29/06/2020 έως 13/07/2020

* Το παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλα τα καταστήματα «ΠΡΟΟΔΟΣ market».